Algemeen Bestuur

Voorzitter
Dennis (a.i.)
Secretaris
Dorthe (a.i.)
Penningmeester
Frank

Ondersteunend

Algemeen Bestuurslid
Annewill
Ledenadministratie
Rob
Wedstrijdsecretariaat
Reinier
Jeugdcommissie
Dennis
Redactie
Mitchell