Algemeen Bestuur

Voorzitter
Dennis (a.i.)
Secretaris
Reinier (a.i.)
Penningmeester
Frank

Ondersteunend

Algemeen Bestuurslid

Ledenadministratie
Rob
Wedstrijdsecretariaat
Dorthe (a.i.)
Jeugdcommissie
Dennis
Redactie
Milo