De Club bestaat uit leden, oud-leden en anderen die BV Matchpoint een warm hart toedragen en jaarlijks minimaal € 50,- willen schenken. Het geld wenden we aan voor (onverwachte) uitgaven die niet uit de normale exploitatie kunnen worden betaald, zoals bijvoorbeeld materialen, extra jeugdactiviteiten, clinics en overige verenigingsdoeleinden.

Voordelen voor u als lid van de Club van Vijftig
–    U sponsort de vereniging die u een warm hart toedraagt
–    U krijgt een uitnodiging voor onze jaarlijkse vrijwilligersborrel
–    U wordt geëerd in onderstaande lijst

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact op via secretaris@bvmatchpoint.nl of via penningmeester@bvmatchpoint.nl !

Club van Vijftig 

Dorthe van Waarden
Sandra Hogervorst
Patrick Dinsbach
Dennis Bloetjes
Frank de Groot