Het nieuwe seizoen staat alweer bijna voor de deur. Helaas begint dit voor MatchPoint met minder positief nieuws. Op gemeentelijk niveau zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd wat betreft de exploitatie van de sporthallen. Zo gaat KZ sporthal de Sprong beheren en in ruil hiervoor krijgen zij extra ruimte om in de Sprong te trainen. Concreet betekent dit voor ons dat we op donderdagavond geen gebruik meer kunnen maken van de Sprong. Als vervangende optie is ons aangeboden dat we op vrijdagavond in sporthal de Tref (in de wijk het Kalf) terecht kunnen. Het gaat dan om precies dezelfde trainings-/speeltijden als voorheen. De afgelopen weken hebben we als bestuur alles gedaan om dit tegen te gaan en is, samen met Badminton Nederland, gekeken naar mogelijke alternatieven. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen keuze hebben en dat uitwijken naar de Tref onze enige optie is.

Het goede nieuws is dat het hier gaat om een tijdelijke wijziging. In het Topsport plan van de gemeente is namelijk de bouw van twee nieuwe hallen opgenomen, op het terrein naar zwembad Zaangolf. Dit betreffen een topsporthal voor KZ en een algemene hal die als vervanging zal gaan dienen voor de Sprong. Deze planning is dat deze hallen over twee jaar gereed zijn. Aangezien KZ dan een eigen hal heeft, betekent dit dat wij als MatchPoint weer terugkeren naar onze vertrouwde donderdagavond in Westerkoog.

Wij begrijpen dat dit voor velen van jullie als een complete verrassing komt en dat dit ook invloed kan hebben op de keuze om lid te blijven van onze vereniging.

Als vereniging stellen wij ons daarom coulant op en verschuiven we de uitschrijftermijn eenmalig naar 1 september. Indien je hiervan gebruik wilt maken kan je een mail sturen naar ledenadministratie@bvmatchpoint.nl. (Let op: uitschrijving is pas definitief na een schriftelijke bevestiging)

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met een van de drie volgende bestuursleden:

Dorthe van Waarden (secretaris@bvmatchpoint.nl) Martijn Muilwijk (penningmeester@bvmatchpoint.nl) Dennis Bloetjes (voorzitter@bvmatchpoint.nl)

We zien jullie graag op 3 september (in de Vang) of 6 september (in de Tref) verschijnen. Tot dan! Het bestuur van BV Matchpoint

Een klein nieuwtje voor de jeugd: wij zijn vanaf 1 augustus ook te vinden op www.meedoenzaanstad.nl.